ORGANISATIE

Wie zijn wij?


Inspire2Care is een NGO opgericht door jongeren. Ons team bestaat uit meerdere vrijwilligers. Inspire2Care tracht de bron van inspiratie te zijn voor duurzame verandering. Wij willen mensen inspireren om de wereld te veranderen en zijn er tegelijkertijd van bewust dat het veranderen van de wereld bij onszelf begint. Daarom willen wij bewustzijn creëren bij de mensen in de ontwikkelde landen over de situaties waarin men in de ontwikkelingslanden verkeert en proactief met hen actie ondernemen om deze te kunnen veranderen. Het bewerkstelligen van duurzame verandering houdt in dat wij trachten om naast de leefomgeving ook de visies van de mensen in de ontwikkelingslanden te veranderen, zodat zij op hun beurt weer in staat zijn om hun lokale omgeving te inspireren.

 

Lange termijn perspectief

 

Wij willen mensen inspireren om te zorgen voor hun medemens. Om dit te verwezenlijken is het van belang om te weten hoe je mensen zover krijgt om voor anderen te zorgen. Het is hierbij van uiterste belang dat wij daarom verstandig tewerk gaan om een zo efficiënt mogelijk inspanning te leveren.  Om de behoeftes van de mensen in een bepaald gebied te achterhalen is analyse nodig. Een dergelijke analyse stelt ons in staat om de nodige strategie te ontwikkelen en te implementeren om een voorspoedige prospect te initiëren.

 

Wie willen wij inspireren?

 

Het is duidelijk dat wij een bron van inspiratie willen zijn om mensen te laten beseffen dat, indien zij in staat zijn, zij een morele verplichting hebben om te zorgen voor hun medemens. Verder is het van belang dat wij duidelijk zijn bij het beschrijven van de doelgroepen voor die deze creatie van bewustzijn is bedoeld. Inspire2Care wil vooral mensen inspireren in de ontwikkelde landen, maar ook mensen in de ontwikkelingslanden die het wel goed hebben.


Hoe willen wij dit doen? 

Door onze bevindingen te presenteren aan een breed publiek van verschillende achtergronden om hen stappen te laten ondernemen en onze missie te ondersteunen om daadwerkelijk veranderingen teweeg te brengen.  Met de verschillende projecten die wij willen uitvoeren zullen wij zowel verandering in de denkwijze van de mensen die wij trachten te helpen proberen te bewerkstelligen als de mensen aan wie wij de resultaten van onze projecten zullen presenteren.


Hoe willen wij een breed publiek bereiken?

Door het gebruiken van sociale media zullen wij verslag doen van alle werkzaamheden voor het kunnen uitvoeren van de projecten, het uitvoeren van de projecten zelf en de resultaten van onze projecten. Tegelijkertijd zullen wij zelf proberen te peilen waar er behoefte aan is in de gebieden waarin wij zullen opereren.

 

Strategie en Activiteiten

 

Om onze doelstellingen te behalen zullen wij samenwerken aan een aantal projecten met al geïnspireerde mensen. Een team van vrijwilligers zal reizen naar Pakistan. Ons team zal zich niet alleen bezighouden met het observeren van de huidige situatie op scholen, weeshuizen, ziekenhuizen en universiteiten in Pakistan, maar zal zich ook bezig houden met het uitvoeren van een aantal projecten aan dergelijke instanties en zal zich ook inspannen om de publieke opinie te peilen door gesprekken aan te gaan met de lokale gemeenschappen. In het eerste jaar zullen de concrete plannen bestaan uit het realiseren van  het project Challenge2Care.  Dit project vormt het begin van een structureel langdurige verandering in de visie van de lokale bevolking in Pakistan. Het project is onderverdeeld in 4 subprojecten op het gebied van onderwijs, weeshuis, voorlichting en universiteit. Die over de jaren heen allemaal worden uitgevoerd.