Gedurende deze reis wilde ons team zich bezighouden met de uitvoering van het project Weeshuis. Hiernaast was ons doel ook om te onderzoeken hoe wij de Pakistaanse gemeenschap het beste kunnen helpen. Hiervoor onderzochten we wat hun behoeftes zijn en wat soort hulp het meest effect heeft. We hebben vele verschillende vormen van hulp aangeboden en vervolgens gereflecteerd naar het effect hiervan. We hebben instanties benaderd, zoals een weeshuis, een bloedbank, een ziekenhuis en een bejaardentehuis. We hebben ook materiaal uitgedeeld, die nodig zijn voor de basisbehoeftes. Ook hebben we dorpen en sloppenwijken bezocht, om de lokale bevolking te spreken . Op basis van onze bevindingen en verder onderzoek willen wij concrete plannen voor de aankomende jaren opstellen.

PROJECT Challenge2Care 2013
CIMG2203.JPG
CIMG2203.JPG

CIMG2206.JPG
CIMG2206.JPG

CIMG2217.JPG
CIMG2217.JPG

CIMG2203.JPG
CIMG2203.JPG

1/33
13582_487401994684202_324894287_n.jpg
13582_487401994684202_324894287_n.jpg

13582_487401994684202_324894287_n.jpg
13582_487401994684202_324894287_n.jpg

1/1
7.jpg
7.jpg

1016381_487308481360220_1168208004_n.jpg
1016381_487308481360220_1168208004_n.jpg

CIMG2002.JPG
CIMG2002.JPG

7.jpg
7.jpg

1/19

Eerst de basis

Onze allereerste daden bestonden uit voorziening in basisbehoeftes. De mensen  werden voorzien van een warme maaltijd en kregen een pakket mee voor ieder huishouden. Dit pakket bestond uit kleding voor  het hele gezin, 5 kg rijst, 5 kg meel, 5 kg suiker, 5 liter olie,5 kilo dadels en 5 paketten theezakjes. We merkten dat dit heel erg gewaardeerd werd, we werden met veel dankbaarheid en respect ontvangen. Dit was ook een goed moment om in gesprek te komen met de mensen.  
 

Bloedbank

Vervolgens gingen we op bezoek bij een lokale instantie, een bloedbank genaamd Sundas Foundation, die gratis bloedtransfusies voorziet.
Na een uitgebreide rondleiding, waarbij werd uitgelegd hoe ze te werk gaan en hun materiaal werd getoond, die zij gebruiken. Ons team heeft besloten om 100 bloedzakken te doneren, wat zij natuurlijk het hardst nodig hebben voor de bloedtrasfusies. We zijn tevens  tot een overeenstemming gekomen dat de vrijwilligers van Inspire2Care ook in de toekomst mogen langskomen en een vrijwillige bijdrage mogen leveren binnen hun bloedkampen.

 

Bejaardentehuis

Na een kort gesprek met de voorzitter kregen we een rondleiding van het complex en mochten we enkele bewoners van het bejaardentehuis spreken. Gedurende het vervolggesprek met de voorzitter bespraken we wat voor een bijdrage wij het beste kunnen leveren. Het grootste probleem waar zij tegenaan liepen was de capaciteit. Hierom hadden we besloten om namens Inspire2Care vijf bedden te doneren. We zijn tevens  tot een overeenstemming gekomen dat de vrijwilligers van Inspire2Care ook in de toekomst mogen langskomen en een vrijwillige bijdrage mogen leveren bij de organisatie van activiteiten voor de bewoners van het bejaardentehuis. Dit lokale bejaardentehuis in Lahore was ons zo dankbaar, dat onze naam zelfs op een bord hebben geplaatst, dat iedereen kan zien dat wij officieel samenwerken.


Weeshuis

We mochten met alle 94 kinderen gezamenlijk activiteiten uitvoeren. Iedereen deed heel erg fanatiek mee met de vertrouwenstaak. Op een interactieve wijze bespraken we vervogens allerlei dingen omtrent hygiëne, persoonlijke hygiëne maar ook het belang van een schone omgeving. Tevens werden ook de instructies gegeven. Daarna begonnen we met  spelletjes op het grasveld. Het was superleuk om te zien hoe een simpel spel als waterballonnen overgooien zo leuk kan uitpakken. Vervolgens deden we met een paar teams een estafetteloop.